Gestaltyzm – forma psychoterapii


Psychologia postaci jest przeciwstawieniem nurtu życia psychicznego jako zbioru elementów składowych, czyli zjawisk elementarnych. Gestaltyzm proponuje opowiadanie się za traktowaniem życia jako twórczości pewnych, ukazujących się całości. Określenie gestaltyzm wskazuje na szkołę terapii, która stanowi o wiele więcej niż teoria percepcji. Psychologia postaci ma odmienne stanowisko niż zjawisko percepcji.

psychologia
Psychologia – zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Gestalt jest formą psychoterapii oraz kierunkiem filozofii życia jak również swoistą szkołą terapii. Gestaltyzm jest teorią odnoszącą się do relacji zachodzących pomiędzy całością a składającymi się na nią częściami. Ważnym zagadnieniem jest, jak odpowiednie części i całość są postrzegane przez nasz umysł oraz jak owa całość wyłania się z tła. Całość to nie tylko suma składowych elementów, ale to coś więcej. Cały zakres doświadczeń powiązanych z codziennością, z rzeczywistością każdego człowieka. Wyodrębnienie całości z pewnych części oraz proces na odwrót, czyli wyodrębnienie części z całości to temat, którym zajmuje się psychologia postaci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *